Zielona Karta

Zielona Karta to polisa dla kierowców wybierających się do krajów spoza Unii Europejskiej. Stanowi dowód na to, że właściciel auta jest on objęty ubezpieczeniem OC.

Państwa, w których posiadanie tego dokumentu ubezpieczeniowego jest obowiązkow to:

 

◊ Albania
◊ Azerbejdżan
◊ Białoruś
◊ Bośnia i Hercegowina
◊ Czarnogóra
◊ Iran
◊ Izrael
◊ Maroko
◊ Mołdawia
◊ Macedonia
◊ Rosja
◊ Tunezja
◊ Turcja
◊ Ukraina