Ubezpieczenia turystyczne

Wyjeżdżając za granicę proponujemy ubezpieczenie kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialność cywilną oraz pomoc assistance. Ubezpieczenie uchroni nas przed poniesieniem wysokich kosztów związanych zarówno  pobytem w szpitalu jak i wizytą u specjalisty oraz pokryciem kosztów transportu do kraju.