Domy w budowie

Ubezpieczenie domu w budowie zapewnia ochronę mienia podczas prowadzenia prac budowlanych. Ochronie podlega budynek wraz z elementami stałymi. Zakres ochrony można rozszerzyć  o ubezpieczenie mienia ruchomego i elementów stałych przed skutkami kradzieży z włamaniem i rozboju.