Budynki gospodarstwa rolnego

Oferujemy obowiązkowe ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego. Ochronę można również rozszerzyć o ubezpieczenie upraw, maszyn rolniczych, mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych, płodów rolnych.